COMPANY NEWS

 • Vår ständiga nyhet är att det inte finns något nytt inom området. Däremot många "gamla" och ofta väl kända teorier och kunskaper som inte omsätts i praktisk handling

 • Vi ser till att det blir handling och resultat istället för tomma ord och dåligt samvete

 • Våra uppdragsgivare är däremot "nya" i betydelsen att vilja vara bäst och ständigt nå nya höjder!
   

 ABOUT US

 

 • Ledarskap, medarbetarskap och en god företagskultur skapas inte genom att gå på kurser! Vår styrka är att få vackra ord och värderingar att övergå i handling - istället för verbala luftmaränger. Våra områden är:
 • Human Resource Management
 • Organisationsutveckling
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Teamutveckling
 • Företagskultur
 • Värderingsfrågor

 

Home     About Us     Support     Services     Contacts     Help     FAQ
LedarskapsByggarna när ord blir handling!

    ABOUT US

    SERVICES

    PRODUCTS

    CAREERS

    SITE MAP

    CONTACT US